Badania, zabiegi, operacje i leczenie na NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wykonanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego badania, zabiegi, operacje i leczenie na NFZ.

Wśród najbardziej popularnych badań jest gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa oraz badanie genetyczne.

Natomiast wśród zabiegów i operacji najczęściej na NFZ wykonywane są np. operacja jaskry i zaćmy, zabieg usuwania migdałków oraz rehabilitacja pourazowa.

A

B

E

F

G

H

I

K

L

Leczenie Agresywnej Mastocytozy Układowej Z Współistniejącym Nowotworem
Leczenie Akromegalii
Leczenie Aktywnej Postaci Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs)
Leczenie Aktywnej Postaci Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk)
Leczenie Aktywnej Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) i Mikroskopowego Zapalenia Naczyń (Mpa)
Leczenie Aparatem Ortodontycznym
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus)
Leczenie Choroby Cushinga
Leczenie Choroby Fabry'ego
Leczenie Choroby Gaucher'a Typu I Oraz Typu Iii
Leczenie Choroby Hurler
Leczenie Choroby Leśniowskiego - Crohna (Chlc)
Leczenie Choroby Pompego
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe
Leczenie Chorych Na Cukrzycowy Obrzęk Plamki (Dme)
Leczenie Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Plazmocytowego
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Szpikową
Leczenie Chorych Na Pierwotne Chłoniaki Skórne T Komórkowe
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową Wenetoklaksem
Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej
Leczenie Chorych Na Raka Piersi
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry Wismodegibem
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Szyjki Macicy
Leczenie Ciężkich Wrodzonych Hiperhomocysteinemii
Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Oraz Ciężkiej Astmy Eozynofilowej
Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych
Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym
Leczenie Dorosłych Chorych Na Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy
Leczenie Ewerolimusem Chorych Na Stwardnienie Guzowate z (Sega)
Leczenie Hormonem Wzrostu Niskorosłych Dzieci Urodzonych z (Sga Lub Iugr)
Leczenie Idiopatycznego Włóknienia Płuc
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych
Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi
Leczenie Łuszczycy Plackowatej
Leczenie Mielofibrozy Pierwotnej Oraz Mielofibrozy Wtórnej
Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich
Leczenie Mukopolisacharydozy Typu Ii (Zespół Huntera)
Leczenie Mukowiscydozy
Leczenie Neowaskularnej Zwyrodnienia Plamki (Amd)
Leczenie Neurogennej Nadreaktywności Wypieracza
Leczenie Niedoboru Hormonu Wzrostu
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek
Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca
Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu I Nintedanibu
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Ciężkim Pierwotnym Niedoborem Igf-1
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Przewlekłą Niewydolnością Nerek (Pnn)
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatotropinową Niedoczynnością Przysadki
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Zespołem Turnera (Zt)
Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist)
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego
Leczenie Opornej I Nawrotowej Postaci Klasycznego Chłoniaka Hodgkina Z Zastosowaniem Niwolumabu
Leczenie Pacjentów (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthleya) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Zzsk
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Nerek
Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg)
Leczenie Parykalcytolem Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych
Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności (Pno) U Pacjentów Dorosłych
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci
Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi
Leczenie Protetyczne
Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci
Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B
Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Terapią Bezinterferonową
Leczenie Przewlekłego Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (Cteph)
Leczenie Przewlekłej Białaczki Limfocytowej Obinutuzumabem
Leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej
Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą
Leczenie Raka Nerki
Leczenie Raka Rdzeniastego Tarczycy
Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego
Leczenie Raka Z Komórek Merkla Awelumabem
Leczenie Rdzeniowego Zaniku Mięśni
Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów
Leczenie Spastyczności Kończyn Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A
Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym
Leczenie Stwardnienia Rozsianego
Leczenie Stwardnienia Rozsianego SM
Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp)
Leczenie Tyrozynemii Typu 1 (Ht-1)
Leczenie Uzupełniające L-Karnityną W Wybranych Chorobach Metabolicznych
Leczenie Wczesnodziecięcej Postaci Cystynozy Nefropatycznej
Leczenie Wrodzonych Zespołów Autozapalnych
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych
Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki
Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego
Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa
Leczenie Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji)
Leczenie Zespołu Prader - Willi
Lenalidomid W Leczeniu Pacjentów Z Anemią, W Postaci Izolowanej Delecji 5Q

M

O

Oddział Alergologiczny
Oddział Alergologiczny Dla Dzieci
Oddział Angiologiczny
Oddział Audiologiczno-Foniatryczny
Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Plastycznej
Oddział Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
Oddział Chorób Metabolicznych
Oddział Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
Oddział Chorób Płuc
Oddział Chorób Płuc Dla Dzieci
Oddział Chorób Tropikalnych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Zakaźnych
Oddział Chorób Zakaźnych Dla Dzieci
Oddział Dermatologiczny
Oddział Dermatologiczny Dla Dzieci
Oddział Diabetologiczny
Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci
Oddział Dzienny Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym
Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)
Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Endokrynologiczny
Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci
Oddział Geriatryczny
Oddział Ginekologiczny
Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc
Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci
Oddział Hematologiczny
Oddział Hematologiczny Dla Dzieci
Oddział Immunologii Klinicznej
Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci
Oddział Kardiochirurgiczny
Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci
Oddział Kardiologiczny
Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci
Oddział Leczenia Aids
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Oddział Leczenia Gruźlicy
Oddział Leczenia Jednego Dnia
Oddział Leczenia Jednego Dnia Dla Dzieci
Oddział Leczenia Oparzeń
Oddział Leczenia Oparzeń Dla Dzieci
Oddział Leczenia Uzależnień
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Dla Dzieci
Oddział Medycyny Nuklearnej
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Nefrologiczny
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci
Oddział Neurologiczny
Oddział Neurologiczny Dla Dzieci
Oddział Niemowlęcy
Oddział Nowotworów Krwi
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dla Dzieci
Oddział Odwykowy O Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Oddział Odwykowy O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Dla Dzieci
Oddział Okulistyczny
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci
Oddział Onkologiczny
Oddział Onkologiczny Dla Dzieci
Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Dla Dzieci
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci
Oddział Pediatryczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Psychiatrii Sądowej
Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny (Ogólny)
Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie
Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych
Oddział Psychogeriatryczny
Oddział Radioterapii
Oddział Rehabilitacji Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Oddział Reumatologiczny
Oddział Reumatologiczny Dla Dzieci
Oddział Terapii Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych II
Oddział Terapii Dla Uzależnionych z Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Oddział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Toksykologiczny
Oddział Transplantacji Płuc
Oddział Transplantacji Szpiku
Oddział Transplantacji Szpiku Dla Dzieci
Oddział Transplantologiczny
Oddział Transplantologiczny Dla Dzieci
Oddział Urologiczny
Oddział Urologiczny Dla Dzieci
Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy Dla Dzieci
Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym
Operacje Jaskry
Operacje Jaskry Z Zaćmą
Operacje Palucha Koślawego
Operacje Plastyczne Oka
Operacje Przepukliny Pachwinowej
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej
Operacje Wad Wrodzonych Serca I Wielkich Naczyń U Dzieci
Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Ośrodek Leczenia Uzależnień Stacjonarny
Ośrodek Leczenia Uzależnień, Bliżej Niescharakteryzowanych
Ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji)
Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych
Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych

P

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
Piksantron W Leczeniu Chorych Na Chłoniaki Złośliwe
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana
Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
Poradnia Antynikotynowa
Poradnia Audiologiczna
Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Plastycznej
Poradnia Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
Poradnia Chorób Metabolicznych
Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Naczyń
Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych
Poradnia Chorób Płuc
Poradnia Chorób Płuc Dla Dzieci
Poradnia Chorób Tropikalnych
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci
Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej
Poradnia Foniatryczna
Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci
Poradnia Genetyczna
Poradnia Genetyczna Dla Dzieci
Poradnia Genetyczno-Onkologiczna
Poradnia Geriatryczna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci
Poradnia Hepatologiczna
Poradnia Hepatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Immunologiczna
Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Kardiochirurgiczna Dla Dzieci
Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Bólu Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Nerwic
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Zeza
Poradnia Leczenia Zeza Dla Dzieci
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci
Poradnia Medycyny Nuklearnej
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Poradnia Medycyny Sportowej
Poradnia Medycyny Sportowej Dla Dzieci
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
Poradnia Ortodontyczna (Udziela Świadczeń Dla Dzieci I Młodzieży W Ramach Umowy Z Nfz Do 18 R.ż).
Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci
Poradnia Osteoporozy
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci
Poradnia Patologii Ciąży
Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci Z Grup Wysokiego Ryzyka
Poradnia Periodontologiczna Oraz Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
Poradnia Periodontologiczna Oraz Chorób Błon Śluzowych Przyzębia Dla Dzieci
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/Aids)
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Psychogeriatryczna
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci
Poradnia Psychosomatyczna
Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Seksuologiczna I Patologii Współżycia
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Poradnia Toksykologiczna
Poradnia Transplantologiczna
Poradnia Transplantologiczna Dla Dzieci
Poradnia Urologiczna
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Wenerologiczna
Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci
Poradnia Żywieniowa
Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci
Pozytonowa Tomografia Emisyjna
Pracownia Lub Zakład Brachyterapii
Pracownia Lub Zakład Teleradioterapii
Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs
Przezcewnikowa Nieoperacyjna Naprawa Zastawki Mitralnej U Chorych Wysokiego Ryzyka
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca

R

S

T

U

W

Z

Wszelkie prawa zastrzeżone © nfz.net.pl 2024